INDEX
KYSELINA BORITÁ EP  (H3BO3)

Kvalita EP :
Kyselina boritá min. 99,9 %

Popis Hodnoty
Molekulární hmotnost 61,83
Specifická hmotnost (při 14 oC) 1,51 g/cm3
Teplota tání (v uzavřené nádobě) 184–186 oC
Sírany max. 10 ppm
Železo max. 1 ppm
Chloridy max. 0,8 ppm

Rozpustnost ve vodě a změny pH


Splňuje normu : EP (European Pharmacopeia) 6.

Aplikace : Farmacie: antiseptikum pro oftalmologické použití a dezinfekce
Gynekologické a dermatologické použití pro protiplísňové a protibakteriální působení.
Kosmetika: emulzní činidlo a ochrana

Forma : a) Jemný bílý krystalický prášek 300 µm
b) Jemné bílé krystalické granule

Trvanlivost : Při správném skladování je chemicky a fyzikálně stabilní.
Zahříváním ztrácí svou hydratační vodu, vytvářejíc kyselinu metaborickou a nakonec anhydrickou kyselinu boritou.
Skladujte v suchých, dobře větraných skladech.

Balení : 25 kg pytle, 150 kg sudy

Množství : min. 50 kg

Poslat poptávku nebo dotaz << >> Zpět