INDEX
Trading Company spol. s r.o. byla založena r. 1993. Auditor Dun & Bradstreet shrnuje hlavní obchodní aktivity takto: Trading Company spol. s r.o. was established in 1993. Auditor Dun & Bradstreet has described Company's main business activities, as follows:
"Hlavní činnost: Zahraniční obchod, s výraznou převahou vývozu. "Main activity: Foreign trade, with remarkable dominance of export.
Společnost provádí průběžně marketing, technickou pomoc, tendry při dovozu a vývozu farmaceutických a potravinářských chemických surovin, minerálních, keramických, syntetických hmot, plastů a elastomerů, neželezných a alkalických kovů a sloučenin, aj. The Company is continually performing marketing, technical aid, tenders at import and export of pharmacological raw materials, mineral, ceramic, synthetic, plastics and elastomers, non-ferrous and alkaline metals and compounds, etc.
Hlavní segmenty obchodování: průmyslová, farmaceutická a analytická chemie. Main Trade Segments: Industrial, pharmacological and analytical chemistry.
Země obchodu: Belgie, Bělorusko, Brazílie, Chile, Česká republika, Francie, Indie, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Litva, Mexiko, Německo, Nizozemí, Peru, Rakousko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina aj. Countries of Trade: Austria, Belgium, Belarus, Brazil, Chile, Czech Republic, France, Germany, India, Italy, Japan, Kazakhstan, Lithuania, Mexico, The Netherlands, Peru, Russia, Romania, Slovakia, Switzerland, Ukraine, and others.
Obchodní partneři: Převážně chemické, farmakologické, metalurgické a důlní společnosti v Evropě, Americe a Asii." Business Partners: Predominantly chemical, pharmacological, metallurgical and mining companies in Europe, America, and Asia."

Hlavní obchodní komodity: Main Trade Commodities:
Bismutové soli EP Bismuth salts EP
Bismut: Subgallate EP Bismut: Subnitrate EP
Borax EP (Tetraboritan sodný) Borax EP (Sodium Tetraborate)
Hliníkové pigmentové pasty Aluminium Pigment Pastes
Hydroxid lithný Lithium Hydroxide
Jód EP Iodine EP
Jodičnan draselný EP Potassium Iodate EP
Jodid draselný EP Potassium Iodide EP
Jodid sodný EP Sodium Iodide EP
Kyselina boritá EP Boric Acid EP
Molybdenan amonný Ammonium Molybdate
Nikl práškový Nickel Powder
Niob práškový Niobium Powder
Oxid titaničitý Titanium Dioxide
Selen práškový Selenium Powder
Seleničitan sodný Sodium Selenite
Síran nikelnatý Nickel Sulphate
Sirník molybdeničitý Molybdenum Sulphide
Tantal Tantalum
Titan práškový Titanium Powder
Uhličitan draselný Potassium Carbonate
Uhličitan lithný Lithium Carbonate
Další komodity Others